พราวภูฟ้า น้องหมาพักได้ ที่แม่ริม

ในส่วนห้องพักที่น้องหมาพักได้ ทางพราวภูฟ้าได้จัดสรรห้องไว้จำนวน 6 ห้อง

การติดต่อจองห้องพัก ติดต่อจองก่อนดีกว่า

 

อัตราน้องหมา 1000 บ