เดอะ เลจเจนด์แม่กลองน้องหมาพักได้

บ้านตึกริมแม่น้ำหลังแรกแห่งเมืองแม่กลอง

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

เดอะ เลจเจนด์ แม่กลองน้องหมาพักได้ ขอเชิญมาสัมผัสกับบรรยากาศในอดีตของวิถีชีวิตริมน้ำแม่กลอง ผ่านเรื่องราวบ้านตึกหลังแรกแห่งเมืองแม่กลองของ ขุนทวีราชทรัพย์ (ผัน โกมลมน) พระคลังข้างที่ประจำเมืองราชบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยช่างชาวจีน ใช้สถาปัตยกรรมร่วมกันระหว่างไทยกับตะวันตก ที่มีความปราณีตและวิจิตร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง นอกจากเรือนรับรองบนตึกสองชั้นริมแม่น้ำ เดอะ เลจเจนด์ แม่กลอง ยังมีห้องพักแบบเรือนไทยให้ท่านได้เลือกพักอีกด้วย

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

ยามอาทิตย์อัสดง ท่านสามารถสัมผัสความเย็นสบายจากสายน้ำพร้อม ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มและอาหารจานโปรดของท่าน ณ ร้านอาหารริมน้ำขุนทวี ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นด้วยไม้ดอกไม้ประดับประจำชาติไทยมากมาย

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

ที่พักแม่กลองน้องหมาพักได้

ส่วนของร้านอาหารริมน้ำขุนทวี เหมาะมากสำหรับอาหารมื้อเย็น

เดอะ เลจเจนด์ แม่กลองน้องห